Hakkımızda

Hakkımızda

10 yıl önce %100 yerli sermaye ile İzmir’de kurulan Uzuner Kimya, her geçen yıl artan üretim hacmi ve geni?leyen ürün yelpazesi ile kısa sürede Türkiye’nin en önemli temizlik kimyasalları üreticilerinden biri haline gelmi?, ülkenin tamamında kullanımı aygınla?an ve artan talepler ile kar?ılanan birçok markayı sektöre kazandırmı?tır.

Üretiminde otomatik makine parkurlarına yaptığı yatırımlar ile teknolojiyi odağına alan Uzuner Kimya, uzman ekibinin de gücünü ve deneyimini arkasına alarak, kesintisiz yaptığı Ar-Ge ve ürün geli?tirme çalı?maları ile, mü?teri taleplerini de dikkate alarak içerik ve formülasyonu ile sektörde öncü ürünler üreterek ürün ve hizmet yelpazesini sürekli geli?tirmektedir.

Avrupa standartlarında ki?isel ve endüstriyel kullanıma uygun ürünlerinin üretimini yapan Uzuner Kimya, Türkiye’de büyük ilgi gören çok amaçlı kullanıma uygun Förbix® GTS 35 isimli ürünü ba?ta olmak üzere, geni? ürün çe?itleri ile gerek lavabo, fayans, banyo ve mutfak temizliği gibi alanlarda sunduğu temizlik çözümleri ile ev ve o?s ortamlarında, gerek otomobil ve otomotiv ekipmanları temizliğinde sunulan ürünleri ile, gerek ağır endüstri için sunduğu seçenekleri ile tüm kullanıcılara ekonomik, pratik ve etkili hijyen çözümleri sunmaktadır.

Türkiye’de geni? dağıtım ağı ve eri?ebilirliğe sahip olan Uzuner Kimya, hali hazırda ürün gamında yer alan ürünleri ve yurtdı?ından gelen taleplere uygun geli?tirdiği ürünleri ile Avrupa’ya ihracat yapmanın gururunu ya?amaktadır. Yurt içi ve yurt dı?ı hizmet ve dağıtım ağı ile ilgili yatırımlarına devam eden Uzuner Kimya, teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlar ile sürdürülebilir büyüme hede?nde emin adımlarla ilerlemektedir.

ürünler

%100 Yerli Sermaye

İ?letmemizin tamamı yerli sermaye ile kurulmu?tur. Üretiminde de dı?a bağımlığı azalatmaya yönelmi?tir. Yerli sermayenin ve yerli i? gücünün, katma değerli üretime dönü?erek, yurt içi ve yurt dı?ında değer katılmı? ürün ve hizmet olarak sunulmasını amaçlıyoruz. İzmir’in ve Türkiye’nin lojistik avantajlarından da yararlanarak içinde bulunulan bölge ba?ta olmak üzere yerli üretimi ulusal ve uluslararası pazara sunuyoruz.

yerli-sermaye
inovasyon

Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Üretim

Uzuner Kimya olarak hem üretim ve proseslerin iyile?tirilmesi anlamında hem de yeni ürünlerin geli?tirilmesi a?amasında teknoloji odaklı yatırımlar yapıyor ve i? döngümüzün tamamına entegre ediyoruz. Hızlı ve hatasız üretim ilkesi ile hem makine ve ekipmanlarımızın hem insan kaynağımızın hem de bili?sel sermayemizin geli?mesi için çaba harcıyoruz.

Kesintisiz Ar-Ge ve Ürün Geli?tirme

Sektördeki deneyimimiz ve hizmet verdiğimiz geni? coğrafyadan gelen geri bildirimleri dikkate alarak. Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstrinin talepleri doğrultusunda var olan ürünlerimizin geli?tirilmesi ve ürün gamımıza yeni ürünlerin ve yeni sını?arın eklenmesi konusunda çalı?malarımız aralıksız devam etmektedir. Gerek spesi?k kullanıma yönelik ürünlerin geli?tirilmesi gerek çok amaçlı temizlik ürünlerinin sektöre sunulması konusunda i?letmemiz sektörde sıyrılmaktadır.

arge
urun-yelpazesi

Geni? Ürün Yelpazesi

Ürün gamımızda hem endüstriyel kullanıma hem de ev ve i?yeri kullanıma uygun ürünler yer almaktadır. Banyo, zemin, fayans, mobilya, halı, mutfak, tezgah temizliğinde ürünlerimiz olduğu gibi, ki?isel temizliğe yönelik, sıvı sabun ve temizlik maddelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca ağır sanayi kirlerinin temizliği için üretilmi? olan ürünlerimize ek olarak otomobil ve otomobil parçalarının temizliği amacı ile sunulan ürünlerimiz pazara sunulmaktadır. Çok amaçlı kullanıma uygun temizlik kimyasalları ise uzun yıllardır alanında öncü ürün grubumuz olarak bilinmektedir.

Geni? Dağıtım Ağı ve İhracat

Türkiye’nin her bölgesine ula?an dağıtım ağımız ile etkin olarak hizmet vermekteyiz. Ulusaldaki gücümüzü, ihracata da yansıtmaktayız. ?u an Avrupa’ya yaptığımız ihracatlara ek olarak yeni bölge ve ülkelerde bayilik ve dağıtım ağları çalı?maları devam etmektedir. İhracata uygun operasyonel yapımız ve ürünlerimiz ile kısa sürede birçok yeni ülkeye ürünlerimizi tanıtıyor olacağız.

ihracat
Yükleniyor...